Skip to content

Det lokalpolitiske arbejde

De fleste lokalafdelinger arbejder politisk for bedre vilkår for pårørende og syge i deres kommune. Det sker gennem konstruktiv dialog med politikere, ved at rejse relevante politiske sager i medierne, ved at repræsentere Bedre Psykiatri i lokale råd, nævn og udvalg, skrive høringssvar eller andet.

10 gode råd

Hvornår er politikerne lydhøre, og hvordan rejser man en sag politisk. Vi har samlet 10 gode råd og lavet et årshjul.

Råd, nævn og udvalg

En vej til indflydelse er at repræsentere Bedre Psykiatri i fx det lokale Handicapråd eller udsatteråd.

Politiske temaer

Vi har samlet en oversigt over Bedre Psykiatris holdninger, udspil, høringssvar og undersøgelser på en række centrale områder.