Skip to content

Generalforsamlingen

Alle lokalafdelinger skal afholde en årlig generalforsamling. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed.

  • Generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem januar og udgangen af maj måned.
  • Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel – skriftligt på mail til hvert enkelt medlemskab

Det er helt op til jer, hvor meget I vil gøre ud af generalforsamlingen. Nogle bruger det som anledning til at invitere til en bid mad og en snak med medlemmerne om, hvad man har brug for. Andre lægger blot generalforsamlingen ifm. et bestyrelsesmøde, da erfaringen er, at der alligevel ikke kommer ret mange til generalforsamlingen. Uanset hvad skal dagsordenen ifølge vedtægterne indehold følgende punkter:

Giv besked til sekretariatet
Når generalforsamlingen er afholdt, så send det godkendte årsregnskab samt budget, årsberetning og referat til frivillige@bedrepsykiatri.dk sammen med oplysninger om nye bestyrelsesmedlemmer eller aktivitetsfrivillige i lokalafdelingen.

Tjekliste til dirigenten

Center for Frivilligt Socialt arbejde har også lavet en tjekliste til dirigenten og andre gode råd til generalforsamlingen….

Økonomiordning

Er I tilmeldt økonomiordningen, får I lavet årsregnskabet af sekretariatet – sig til, hvornår I har brug for det…

Vedtægter og regler

Hvad siger vedtægterne, hvad betyder habilitetsregler, og er der ellers regler for lokalafdelingens arbejde?