Skip to content

Rammer og regler

Her har vi samlet de forskellige rammer og regler, der er gode kan kende til som frivillig. Som forening er det først og fremmest vedtægterne, der sætter rammerne, men der er også en række andre politikker og retningslinjer, som er vedtaget af Landsbestyrelsen. Er du i tvivl om noget, så kontakt endelig sekretariatet på frivillige@bedrepsykiatri.dk.

Vedtægter

Vedtægterne gælder for hele Bedre Psykiatri. Heri finder man også vedtægterne for lokalafdelingen (kap. 3).

Frivilligpolitik

Vi har vedtaget en frivilligpolitik, som sætter rammerne for det frivillige arbejde – hvad forventer vi af hinanden.

Børnebeskyttelsespolitik

Det anbefales, at lokalafdelinger ikke laver aktiviteter for børn, da det forudsætter stort administrativt arbejde.

Persondata og billeder

Hvordan skal vi forholde os til GDPR-reglerne lokalt? Tjek, hvad du skal være opmærksom på.

Forretningsorden

Det er op til lokalafdelingen selv at lave sin egen forretningsorden. Brug evt. disse spørgsmål til jeres drøftelse.

Habilitetsregler

Som bestyrelsesmedlem i Bedre Psykiatri må man ikke tjene penge i Bedre Psykiatri.