Skip to content

tilbage til Nyheder

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

Arbejdsgivere, personale, brugere, patienter og pårørende er for første gang enige om otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom, som vil betyde et løft af psykiatrien

17. august 2020

For første gang står 44 organisationer  på tværs af psykiatrien sammen om anbefalinger til otte løft af psykiatriområdet. Det sker gennem et bredt samarbejde mellem kommunerne og regionerne, lønmodtagerorganisationerne og bruger- og pårørendeorganisationer.

Anbefalingerne er netop afleveret til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

I Bedre Psykiatri, som er en af de 44 organisationer, glæder generalsekretær Thorstein Theilgaard sig over, at det er lykkedes at samle så mange organisationer om det vigtige budskab.

– Det er et stærkt og vigtigt budskab her op til forhandlingerne om psykiatriplanen, at vi på tværs af organisationer, foreninger, kommuner og regioner står sammen om at kræve bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde, siger Thorstein Theilgaard.

Otte anbefalinger

Psykiatriløftet består af otte anbefalinger til, hvordan psykiatrien bør løftes. Fx. anbefaler de 44 organisationer, at hjælpen til pårørende bliver bedre, at socialpsykiatrien bliver løftet, og at mennesker med psykisk sygdom og misbrug får et bedre og mere sammenhængende tilbud.

Læs Psykiatriløftet og de otte anbefalinger