Skip to content

tilbage til Nyheder

Overlæge: Jo bedre pårørendeinddragelse, jo bedre behandling

Mikkel Rune Vossen Rasmussen er ledende overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Vejle. Fra sin dagligdag kender han til vigtigheden af at inddrage de pårørende i behandlingen, men ved også, at inddragelsen ikke altid kommer af sig selv. Han fortæller om, hvad du som pårørende kan gøre for at blive inddraget i behandlingen.

6. januar 2022

”Jo bedre pårørendeinddragelse, jo bedre behandling,” konstaterer overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen.

Han er ledende overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Vejle, næstformand i Psykiatrisk Selskab og stifter af initiativet Værdig psykiatri for alle. Hans erfaring siger, at pårørendeinddragelse er afgørende for en god behandling.

Desværre er det ofte lettere sagt end gjort for pårørende at blive inddraget i behandlingen. Han kommer her med sine råd til, hvad du som pårørende selv kan gøre for at hjælpe inddragelsen på vej.

Bed om et netværksmøde

En af Mikkel Rune Vossen Rasmussens anbefalinger til pårørende er at bede om et netværksmøde.

”Et netværksmøde er en god anledning for den syge, de pårørende og andre, der er involveret i den syges liv og behandling til at koordinere og planlægge,” fortæller han.

Til netværksmødet kan de pårørende bringe deres viden på banen eller vende deres bekymringer i forhold til behandling eller udskrivelse. Han har erfaret, at det har stor betydning for et godt forløb, at man har en god dialog med de pårørende.

”Netværksmødet kan for eksempel bruges, hvis de pårørende eller den syge er usikre omkring udskrivelse, eller der måske tidligere har været dårlige erfaringer med det. Så kan man på mødet tale om og planlægge en udskrivelse i god tid, hvis den syge er med på dette, så man får en bedre proces fremadrettet,” uddyber han.

Den rette balance

Pårørendeinddragelse er vigtigt, men Mikkel Rune Vossen Rasmussen understreger også, at det er vigtigt at finde den rette balance, hvor de pårørende bliver inddraget, men ikke påtager sig eller får for meget ansvar. Ellers kan det ende med at gøre mere skade end gavn for den pårørende og den syge.

”For at de pårørende kan holde sig selv oven vande, er det vigtigt at forsøge at lægge nogle ting fra sig. Man kan for eksempel lægge ansvaret over på behandleren eller få hjælp til nogle ting i sit netværk,” råder Mikkel Rune Vossen Rasmussen.

Balancen kan være svær at finde for mange pårørende. Her mener han, at det kan være en god idé at tale med andre pårørende om deres oplevelser og blive inspireret af deres erfaringer.

”Mit indtryk er, at mange pårørende får rigtig meget ud af at sparre med andre pårørende, der har været i en lignende situation. Det kan for eksempel være gennem en peer-pårørende, som vi har hos os i Vejle, men kan også være i pårørendegrupper eller andre netværk for pårørende som hos Bedre Psykiatri,” siger Mikkel Rune Vossen Rasmussen.

Manglende samtykke

Selvom man som pårørende gerne vil inddrages, kan man støde på nogle formelle udfordringer. Det gælder for eksempel, når den syge ikke har givet samtykke til, at de pårørende må blive informeret om behandlingen. Selvom det kan skabe store frustrationer hos de pårørende, skal man ikke give op ved et manglende samtykke, fortæller han.

”Man er altid velkommen til at tage kontakt til personalet, hvis man har viden om den syge, som man vil dele. Jeg oplever også tit, at de pårørende er i tvivl om, hvad de må spørge om, men jeg tager gerne en generel snak med dem. Det kan for eksempel være om, hvad en bestemt diagnose kan betyde generelt set, selvom jeg ikke kan sige noget specifikt om den enkelte sag uden samtykke,” siger Mikkel Rune Vossen Rasmussen.

Har du brug for rådgivning om det at være pårørende eller sparring med andre i samme situation? Så kontakt Bedre Psykiatris pårørenderådgivning her eller find en samtalegruppe i en af vores lokalafdelinger nær dig.