Skip to content

Podcast om at finde hjælp i kommunen

Få lettere ved at finde rundt i kommunen og få den hjælp, du og den syge har brug for og ret til. Bedre Psykiatris rådgiver Cecilie Sørensen og socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv fortæller bla. om, hvordan du kan forhandle med din sagsbehandler, hvordan du klager, og hvordan du undgår at blive overbelastet af, at være den, der altid skal koordinere behandlingen for din kære med psykisk sygdom.

Rådgiver Cecilie Sørensens råd

Læg en plan

Sæt dig ned og læg en strategi, inden du skal forhandle med kommunen. Hvad ønsker du helt præcis at få ud af mødet? Hvilke udfordringer har I brug for hjælp til? Og hvilke tilbud vil du takke ja eller nej til? Skriv det ned sammen med dine spørgsmål – så er du godt klædt på til at få det bedste ud af mødet.

Rådgiver
Cecilie Sørensen
Lyt til andres erfaringer

Når du har svært ved at finde rundt i systemet, kan det være en god idé at tale med andre, der har stået i situationen. Opsøg for eksempel Bedre Psykiatris forskellige netværks- og samtalegrupper. Her sidder en masse pårørende og frivillige, som har været igennem nogle af de samme udfordringer og kan give gode råd.

Læg nogle opgaver fra dig

Det kan være enormt opslidende at søge hjælp og støtte i kommunen – særligt ved siden af alle de andre pligter som pårørende. Alt for mange ender desværre med at være slidt op, fordi de tager ansvar for det hele selv. Undersøg derfor, om du kan uddelegere nogle opgaver. Måske kan et familiemedlem eller en ven hjælpe med indkøbene? Måske kan en støttekontaktperson eller en behandler stå for noget?

Handicapkonsulent Inge Louvs råd

Socialrådgiver og
handicapkonsulent
Inge Louv

Giv alle oplysninger videre

Det er vigtigt, at sagsbehandleren får alle oplysninger om, hvad den syge kan og ikke kan. Har han/hun været indlagt, ligger hospitalet ofte inde med vigtig viden, som kan bruges her. Sørg for at kommunen får alle de relevante oplysninger, så de kan give præcis den støtte, som passer til den syges behov.

Klag, hvis du er uenig

Nogle oplever desværre, at kommunen træffer afgørelser, de ikke er enige i. I det tilfælde skal du klage. Send klagen til dem, der har truffet afgørelsen, så vurderer de, om beslutningen skal ændres eller fastholdes. Vælger de det sidste, ryger klagen videre til ankestyrelsen, som ser nærmere på sagen. Ring eventuelt til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), som kan rådgive i, hvordan du skriver en klage.

Bed om en skriftlig afgørelse

For at klage behøver man ikke en skriftlig afgørelse, men bed alligevel om en. For i en skriftlig afgørelse står begrundelsen for, hvorfor man har fået afslag eller nedsat sin hjælp. Og så ved du mere præcis, hvad du skal tage højde for i din klage. Og hvis en sag bare strander, så bed om at få truffet en afgørelse, så du kan klage.

Læs mere

Dine rettigheder som pårørende

Kontakt Bedre Psykiatris rådgivning