Skip to content

Se alt indhold

Få bedre hjælp

Bostøtte – Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Bliv klogere, hvad bostøtte er og hvordan du som pårørende kan bidrage til, at din kære får den rigtige bostøtte.

Hvordan får min kære mest ud af bostøtten

Bostøtte er et af kommunens vigtigste værktøjer til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom. Det dækker socialpædagogisk støtte til en bred vifte af indsatser, som skal hjælpe den, der er syg, med at udvikle eller genvinde sociale og praktiske færdigheder og få hverdagen til at fungere.

Der skal i alle tilfælde være fokus på at øge personens selvstændighed og livskvalitet på de områder, hvor det er muligt.

I mange tilfælde får man støtten derhjemme. Men det kan også foregå udenfor hjemmet. Medarbejderen, som giver støtten, er ofte pædagog eller socialpædagog, men kan også have en anden baggrund. Nogle kommuner bruger private firmaer til at give bostøtte. Man kan også få bostøtte, når man bor på bosted. Bostøtten bliver typisk givet ud fra et mål og nogle delmål, kommunen har sat sammen med den, der er syg, og eventuelt de pårørende. Et mål kan fx være, at ens hjem er rent og ryddeligt, og nogle af delmålene kan være, at få skabt en rutine omkring daglig opvask. Hvilken og hvor meget bostøtte, man kan få, beror på kommunens vurdering.

Bostøtten bliver som regel givet ud fra §85 i serviceloven. Men der er også andre typer socialpædagogisk hjælp, som bliver givet ud fra andre paragraffer. Der er flere ting, du kan gøre for at bidrage til, at din
pårørende får den rigtige bostøtte og får mest muligt ud af den.

Hjælp med at tydeliggøre udfordringer og behov

Kommunen vurderer, hvilken hjælp og hvor meget hjælp, de skal give, ud fra et helhedsbillede af den, der er syg. Du kan som pårørende være med til at forklare, hvilke udfordringer du ser, at din pårørende har i hverdagen, og hvor du mener, at han eller hun har brug for hjælp. Vær sikker på, at du på forhånd har afstemt med den, du er pårørende til, hvad personen har lyst til, at der bliver fortalt og hvordan.

Vær konkret

Når I skal beskrive situationen og behovene, er det godt at være så konkret som muligt. Fortæl kommunen, hvilke specifikke situationer, der skaber udfordringer for personen og kom gerne ind på, hvor
du som pårørende er nødt til at kompensere for den manglende hjælp. Det giver et godt grundlag til, at kommunen kan vurdere støttebehovet. Hvis du fx oplever, at den, der er syg, ikke får læst sin post, og at du er nødt til at sikre, at regningerne bliver betalt, kan det være en god konkret ting at gøre opmærksom på.

Få en skriftlig afgørelse

Når kommunen kommer med en afgørelse, skal det ske på skrift, og her skal det altid være til at læse, hvorfor de har besluttet, som de har. Hvis man vil klage, er det en god idé at tage konkret udgangspunkt i
kommunens begrundelse.

Spørg, hvorfor hjælpen er ændret

Kommunen skal give en konkret begrundelse, hvis de vil ændre eller reducere bostøtten. Hvis de fx ikke længere vil bevilge hjælp til indkøb, skal der være en god grund til det. Det kan fx være, at den, der er syg, har lært at klare det selv eller ikke længere vil have hjælp til det. Du kan spørge ind til kommunens konkrete begrundelse for at ændre hjælpen og bruge svaret i en eventuel klage.