Skip to content

Se alt indhold

Forstå systemet

Samtykke og fuldmagt

Få et hurtigt overblik over, hvad et samtykke og en fuldmagt er, og hvad forskellen er på de to.

Samtykke og fuldmagt

Der er meget klare regler for, hvornår du som pårørende kan få indblik i sygehusets, lægens eller kommunens oplysninger om den, du er pårørende til. Grundlæggende skal du – hvis den, du er pårørende til, er voksen, have vedkommendes tilladelse for at få indblik i oplysningerne. Når det handler om børn, har du som forælder med forældremyndighed mere uhindret adgang, indtil barnet fylder 15 år.

Her kan du læse om samtykke og fuldmagt, og hvad forskellen på de to ting er.

Samtykke

Med samtykke kan du få informationer og indsigt i den konkrete sag. Samtykke kan fx betyde, at personalet må give dig personlige oplysninger om den, der er syg, og at du kan komme med til møder, samtaler med lægen, sagsbehandleren osv. Samtykket giver dig ikke mulighed for at læse den digitale journal eller at få aktindsigt. Det kræver en fuldmagt.

På hospitalet foregår samtykket typisk ved, at den, der er syg, ved indlæggelse eller anden kontakt med sygehuset får udleveret et papir, hvor han eller hun kan skrive navn på dem, der gerne må få oplysninger og blive informeret. Men samtykket kan også gives mundtligt.

For at et samtykke er gyldigt, skal det være givet frivilligt og på et oplyst grundlag. Det vil sige, at den, der er syg, skal være klar over, at han eller hun med sit samtykke giver dig ret til indblik i behandlingen.

Fuldmagt

En fuldmagt kan give flere muligheder end et samtykke. På sygehuset kræver det fx en fuldmagt at få adgang til journalen fra den, der er syg, og i kommunen kan en fuldmagt give adgang til at handle eller
tale på vegne af den, du er pårørende til. I fuldmagten skal den, du er pårørende til, beskrive hvad han eller hun giver dig fuldmagt til. Det kan fx være at videregive oplysninger, læse i journalen eller at få
aktindsigt.