Skip to content

tilbage til Nyheder

Bedre Psykiatri fylder 30 år

Antydninger om skyld. Ensomhed. Skam. Det var følelser og oplevelser som dem, der for 30 år siden fik en lille gruppe forældre til gå sammen og danne en ny forening.

23. november 2022

En lille gruppe pårørende forlod i 1992 foreningen Sind dannede en ny forening for pårørende til psykisk syge. De havde brug for et rum, hvor de kunne tale ærligt og åbent om, hvor sorgfuldt og frustrerende det var, når én man elskede så højt, havde det så svært. Og de vil anerkendes som ressource i behandlingen og vejledning og støtte til at klare rollen som pårørende. I dag – 30 år senere – er den lille forening en af Danmarks største og mest slagkraftige psykiatriforeninger.

1992

Ny forening for pårørende. En gruppe pårørende forlader foreningen Sind og danner ”Landsforeningen Pårørende til Sindslidende”. De fleste i gruppen var forældre til unge med alvorlig psykisk sygdom. Samtalegrupper, hvor pårørende kan møde andre i samme situation og få hjælp af en professionel terapeut, er stadig et af foreningens kernetilbud.

1998

Splittelse. Foreningen bliver splittet i to efter uenighed om foreningens linje udadtil. Kaja Neumann, der har været formand siden begyndelsen, bliver væltet og danner foreningen ”Pårørendeforeningen af 1998”. Den består i knap ti år, inden den bliver indlemmet i Bedre Psykiatri igen.

2000

Åben for alle. Ikke-pårørende kan med vedtægtsændring blive medlemmer i foreningen. Bedre Psykiatri er en forening for alle, der vil bidrage til, at mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende får bedre behandling og støtte. Det er dog stadig kerneopgaven at hjælpe pårørende til et bedre liv gennem rådgivning og støtte.

2001

Nyt navn. Foreningen skifter navn til Bedre Psykiatri for at signalere at foreningen ikke kun er for pårørende.

2003

Nye ambitioner. Hidtil havde foreningen først og fremmest været et fællesskab af pårørende, som hjalp hinanden. Men med deltagelse i blandt andet Recoveryorientering-og Gennembrudsprojekterne træder foreningen op i en ny liga og bliver bredt anerkendt som en seriøs politisk og faglig samarbejdspartner.

2007

Landsdækkende. Medlemstallet passerer 5.000 og med afdelinger i de fleste kommuner bliver foreningen landsdækkende. Uanset hvor i landet man bor, er der en lokalforening indenfor rækkevidde. Lokalafdelingerne arrangerer samtalegrupper, foredrag, caféaftener og meget mere. Læs mere om lokalafdelingerne her.

2016

Første strategi. I foreningens første egentlige strategi i 2016 er målet at gøre psykiatrien til en ”folkesag”. Foreningen prioriterer højt at skabe politisk og mediemæssigt fokus på psykiatriens problemer.

2018

Rådgivning. Bedre Psykiatri åbner en professionel telefonrådgivning. Med over 1.000 årlige samtaler er rådgivningen blevet et af foreningens kernetilbud. Alle rådgivere er professionelle og har specifik faglighed indenfor hver deres felt. Læs mere om rådgivningen

2021

Ny strategi. Med strategien ”Vi hjælper pårørende til et bedre liv” bliver det understreget, at målet er at give konkret og brugbar hjælp og støtte til pårørende. Flere tusinde mennesker får hvert år rådgivning, samtalegrupper, onlinehjælp eller andre former for støtte i foreningen. Se hvordan Bedre Psykiatri hjælper pårørende her.