Skip to content

Det politiske arbejde

Politisk arbejde er en vigtig del af Bedre Psykiatris arbejde for bedre vilkår for pårørende. Vi arbejder på mange forskellige niveauer:

Råd, nævn og udvalg

Repræsenterer du Bedre Psykiatri i et kommunalt Handicapråd, Udsatteråd eller et regionalt råd, nævn eller udvalg?

Politik og viden

Vi arbejder for bedre vilkår og inddragelse indenfor en lang række områder. Vi har samlet viden og holdninger her.

KV25 & RV25

I 2025 er der valg, og Bedre Psykiatri har mulighed for at sætte pårørende på dagsordenen og få gode relationer til politikerne