Skip to content

Angst

Hvad er angst?

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Angstfølelsen er en del af vores normale beredskab, som gør os i stand til at reagere, hvis der opstår fare. Men angsten bliver sygelig, når vi også aktiverer den uden at der er fare på færde, og når den hæmmer vores eller andres hverdag. Man vil i disse tilfælde typisk opleve at angsten opstår ud af det blå eller at følelsen af at være angst er stærkt overdrevet i forhold til situationen man befinder sig i. Det kan fx være, at man konstant er bange for, at nogen man holder af, kommer ud for en ulykke og derfor har svært ved ikke at vide, hvor de er og hvad de laver. Det kan fx også være social fobi, hvor angsten for andre mennesker gør, at man har svært ved at gå på arbejde eller gå i butikker.

Der findes ikke nogen entydig forklaring på hvorfor nogle mennesker udvikler en angstlidelse. Det er i stedet flere forskellige faktorer der spiller ind og som kan få betydning for om nogen udvikler angst, heriblandt arvelighed, medfødt temperament, opvækst og hjernens signalstoffer.

Angstramte udvikler ofte to former for adfærd, undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd. Ved undgåelsesadfærden vil den angstramte for hver en pris søge at undgå den situation, person, genstand eller det sted, der kan udløse angsten. Problemet med denne form for adfærd er, at selvom man oplever en tilfredsstillelse ved at angsten holdes på afstand, så er dette en uhensigtsmæssig kort sigtet løsning, idet denne adfærd er med til at vedligeholde angsten på længere sigt.

 Hvilke former for angst finder der?

Der findes flere forskellige former for angst. Nedenstående er et blot et udsnit af de mest fremtrædende former for angst. 

 Generaliseret angst

Generaliseret angst er angst der ikke er afhængig af eller begrænset til én bestemt situation eller omstændighed. Den er ofte kategoriseret som ”frit flydende”, da den kan være forbundet med forskellige ting og situationer. Kendetegnet ved Generaliseret angst er vedvarende ængstelighed og nervøsitet og en udtalt tendens til unødigt at bekymre sig om hverdagens begivenheder og udfordringer.

Nogle af de mest generelle symptomer er nervøsitet, rysteture, muskelspændinger, svedeture, svimmelhed, hovedpine, hyperventilation og maveonde. Disse reaktioner kan forekomme når man oplever at være i en situation der fremprovokere den generaliseret angst.

Panik angst

Den mest fremtrædende reaktion på panik angst er tilbagevendende og alvorlig panisk angst tilstand, der ikke er begrænset til en bestemt situation, hvorfor den kan opstå ud af det blå. Panik angst fremkalder mange alvorlige og voldsomme fysiske reaktioner i kroppen, men de fysiske reaktioner er blot symptomer på det psykiske ubehag den pågældende situation fremkalder hos den enkelte.

Symptomerne på panik angst er ligesom med andre former for angst; hyper ventilering, trykken for brystet, kvalme, svimmelhed og et skift i virkelighedsopfattelse. Ofte ser man at der i forbindelse med et anfald af panik angst opstår en frygt for at dø, miste kontrollen eller blive sindssyg.

Fobisk angst

Dette er en gruppe af angstlidelser, hvor angsten opstår i bestemte situationer, uden at der er en reel fare – fx flyvning, lukkede rum, åbne pladser eller edderkopper. Angsten kan opstå pludseligt, når den aktiveres eller den kan føles mere konstant. Ofte har mennesker med en af disse former for angst en tendens til at undgå de situationer som kan frembringe angstsymptomerne. For nogle kan selve tanken om at gå ind i en situation hvor der er en forventning om at angsten kan forekomme, være med til at fremkalde angstsymptomer. 

Hvordan behandles angst?  

Angst kan behandles både terapeutisk og medicinsk. Generelt anbefales terapeutisk behandling som førstevalg til behandling, da effekten af terapi er mere langvarig end medicin. I mange tilfælde vælger man også af behandle med antidepressiv medicin, der kan være med til at påvirke nogle af de kemiske processer i hjernen som er forbundet med angsten. I langt de fleste tilfælde kan man slippe helt af med angsten eller reducere den til et niveau hvor det er muligt at leve med den.   

Anbefalet litteratur om angst

  • ’Angstbogen – Angstens symptomer, årsager og behandling’ af Jes Gerlach. Psykiatrifondens Forlag
  • ’Pårørende: råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom’ af Jes Gerlach, Psykiatrifondens Forlag 

Kilder

  • WHO ICD-11 (2019)
  • Sundhed.dk (2019): Angst
  • Alt om psykologi, ”Hvad er angst?” (2019)