Skip to content

tilbage til Nyheder

Pårørende savner inddragelse og undervisning

Pårørende bliver ikke nok inddraget i behandlingen, og de bliver ikke klædt på til at håndtere den enorme opgave med at hjælpe den syge.

23. marts 2022


På trods af flere års handleplaner, målsætninger og gode hensigter, bliver pårørende til mennesker stadig ikke inddraget i behandlingen. Det er den overordnede og meget nedslående konklusion i Bedre Psykiatris undersøgelse af pårørendes oplevelser i psykiatrien.

Kun 23 pct. af de adspurgte oplever, at de bliver nok inddraget, og kun 13 pct. mener, at de får nok information om, hvordan de kan hjælpe den syge. Det som flest pårørende savner, er undervisning om, hvordan man hjælper den syge og passer på sig selv – såkaldt psykoedukation og støtte til at håndtere den store belastning, der følger med livet som pårørende.

Om undersøgelsen

Undersøgelse er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse, som i vinteren 2022 har været udsendt til Bedre Psykiatris medlemmer og som har været distribueret på Facebook. 1.000 pårørende har svaret. Det har været en betingelse for at deltage i undersøgelsen, at man er pårørende til én psykisk sygdom, som inden for de seneste tre år har været i kontakt med behandlingspsykiatrien.

Se hele undersøgelsen

s mere om inddragelse pårørende