Skip to content

Podcast om at passe på sit arbejde

I Bedre Psykiatris podcast om arbejdsliv giver Cecilie Sørensen, Cand.mag i psykologi og rådgiver i Bedre Psykiatri, og Søren Møller Petersen, social- og handicapkonsulent, gode råd til, hvordan du får arbejdslivet til at hænge sammen med livet som pårørende.:


Rådgiver Cecilie Sørensens råd

Vær åben

Fortæl din arbejdsgiver om dine udfordringer. Selvom det kan være svært at åbne op, er det ofte en stor lettelse, når det er gjort. Og det er meget nemmere at finde løsninger og lave aftaler, når arbejdsgiveren kender til din situation.

Rådgiver
Cecilie Sørensen
Lav konkrete aftaler

Tal med din leder og lav nogle aftaler, som kan få arbejdslivet og resten af livet til at hænge sammen. Er flekstid muligt? Kortere dage? Kan du holde ekstra pauser for at kunne ringe i kommunens åbningstid? Meget ofte er arbejdsgiveren åben for den slags aftaler.

Reager i tide

Mange venter desværre for længe med at fortælle arbejdspladsen om sine udfordringer. På det tidspunkt er du måske kørt så langt ned, at sygedage og opsigelse er den eneste mulighed. Det er derfor en god idé at åbne op omkring din situation så tidligt som muligt.

Tal med kollegaerne

Fortæller du ikke kollegaerne, at der er psykisk sygdom i familien, kan det føre til ensomhed og flere bekymringer. Opdager de mon, at jeg ikke deltager i samtalen over frokost? Hvad tænker de om, at jeg trækker mig fra sociale arrangementer? Fortæl kollegaerne om din situation, i den udstrækning det er muligt. Så har de større forståelse, hvis du er nedtrykt, og de ved, at det ikke er en afvisning, når du ikke deltager.

Undersøg dine muligheder

Af og til er det en god ide at gå andre veje end blot at tale med personalet om patienten. Mange afdelinger har tilbud som pårørendementorer, samtalegrupper og kurser. Ring eventuelt til psykiatriens rådgivning, Psykinfo, eller Bedre Psykiatris pårørenderådgivning, som kan hjælpe dig med at navigere i de forskellige muligheder.

Konsulent Søren Møller Petersens råd

Søren Møller Petersen
er social- og
handicapkonsulent
Undersøg dine muligheder

Som pårørende har du en række rettigheder, som er gode at kende, hvis hverdagen og arbejdslivet ikke hænger sammen. Måske kan du tage orlov eller få tabt arbejdsfortjeneste? Det er derfor en god idé at undersøge, hvilke muligheder du har. Kontakt Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), som kan give råd og vejlede om emnet.

Tag kampen op

Har du f.eks. søgt tabt arbejdsfortjeneste, og føler du, at din sag ikke kommer nogen vegne, så tag kampen med myndighederne. Også selvom det kan virke uoverskueligt. Gør det så konstruktivt som overhovedet muligt og tag eventuelt én med til møderne, som kan være med på en lytter eller hjælpe med at stille de spørgsmål, der bringer sagen videre.

Læs mere

Dine rettigheder som pårørende

Sådan bliver pårørende belastet – på arbejdsmarkedet og i øvrigt

Kontakt Bedre Psykiatris rådgivning