Skip to content
Nyheder

Psykiatriens tilstand

Færre penge, mindre behandling og mere tvang. Det er nogle af de triste tal, du kan læse i Bedre Psykiatris opgørelse over psykiatriens tilstand.

5. november 2021

Vi har gjort status over psykiatrien på ti vigtige punkter. Billedet er desværre nedslående. På flere centrale områder går det tilbage på trods af massivt politisk fokus de seneste år.

Regeringen har lovet en langsigtet ambitiøs plan, der skal løfte psykiatrien. Hvis det skal lykkes, kræver det blandt andet flere senge, flere hænder og – ikke mindst – bedre hjælp til de pårørende. Læs mere om den lovede psykiatriplan

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.