Skip to content

Se alt indhold

Gode råd: Børn som pårørende

Børn i familier med psykisk sygdom bliver ofte meget påvirket. Der er flere ting, I som forældre kan gøre for at støtte barnet, selvom en bror, søster, far eller mor har en psykisk sygdom.

Børn der er pårørende

Frygten for selv at blive syg, ensomheden og følelser af fx at være anderledes og stå i skyggen af en syg søskende kan fylde meget. Og mange ender desværre selv med sociale eller psykiske problemer. Som forældre kan I gøre meget for at støtte jeres barn.

Fortæl at nogen passer på den, der er syg

Børn er ansvarsfulde og bekymrer sig for deres nærmeste. Derfor tror mange børn også, at det er deres ansvar at passe på dem, de holder af. De kan blive bekymrede, hvis de ikke kan se, at den, der har en psykisk sygdom, får hjælp eller måske ikke er der i en periode. Derfor: Fortæl barnet, at der er voksne, som hjælper den, der er syg, og at de voksne er dygtige til det. Det giver barnet tryghed og fjerner noget af ansvarsfølelsen.

Hold pauser fra sygdommen

Undgå, at sygdommen fylder for meget og bliver det, der definerer jer som familie. Ja, I skal tale om sygdommen og have fokus på det, den gør ved familien, men ikke hele tiden. I svigter ikke den, der er syg, eller nogen andre ved at tage en eftermiddag, hvor I laver noget dejligt sammen og kun fokuserer på noget, der gør jer glade. Det kan være svært, men for mange giver det stor værdi, når det lykkes.

Fortæl, hvad I gør for at få det bedre

Uanset om det er en forælder eller en søskende, der er syg, så tal med barnet om det, I kan, og ikke kun om det, I ikke kan. Det gør sygdommen og den svære situation håndgribelig og hjælper barnet til at forstå, at der er håb. Fortæl, hvordan I får behandling – fx at I taler med en læge, får medicin eller går i en samtalegruppe. Og fortæl om det, som fungerer i hverdagen – fx at I går på arbejde og ser jeres venner.

Tal om det, som beskytter barnet

Læg mærke til, hvad der hjælper barnet, og tal om det. Hvis det giver barnet glæde og et frirum at gå til spejder, spille musik eller læse tegneserier, så tal om det og vær med til at sikre, at det fortsætter. Ros dit barn for at gøre det, som hjælper. Når det ikke bare er en hobby, men et værktøj til at hjælpe sig selv, giver det barnet følelsen af at have et valg og en indflydelse på sit eget liv.

Brug tid med barnet

De fleste børn i familier med psykisk sygdom oplever, at de får mindre tid og opmærksomhed, end de har brug for. Det gælder ikke mindst, hvis det er en bror eller søster, der er syg. Man skal derfor huske at prioritere det raske barn. Brug jeres netværk og få den søskende, der er syg, passet, imens I giver det andet barn fuld opmærksomhed. Hvis det er mor eller far, der er syg, så husk, at den raske forælder godt kan bruge tid med børnene, selvom den, der er syg, har brug for
at ligge på sofaen.

Tal sammen

Mange familier med psykisk sygdom skammer sig eller vil beskytte børnene ved ikke at tale om sygdommen. Men tavsheden får barnet til at lave sin egen tolkning, og mange giver i den situation sig selv skylden for den dårlige stemning, tristheden og bekymringerne. Det fører til skam, angst og ensomhed. Derfor: Tal sammen – hellere for
meget end for lidt. Hjælp barnet med at forstå situationen, og hvorfor både de raske og syge i familien opfører sig, som de gør. Hjælp med at sætte ord på følelserne – fx ved at tale om dine egne.