Skip to content

Se alt indhold

ADD/ADHD

Forælder til barn med ADHD: Hvordan håndterer jeg konflikter?

Her får du råd om, hvordan du kan forebygge og håndtere konflikter med dit barn med ADHD.

Mor står i baggrunden og betragter søn

Konflikter og uenigheder er en del af hverdagen for mange forældre til børn med ADHD.

ADHD’en gør det svært for dit barn at koncentrere sig, udføre opgaver og tage imod beskeder – og hvis du som forælder ikke ved, hvordan du bedst kommunikerer og reagerer, kan det skabe frustrationer. Både for dig selv og dit barn.

Selvom det er svært, er vejen til at forebygge og håndtere konflikter ofte at fokusere på kommunikationen. Her er nogle simple greb, du kan forsøge at bruge:

Bliv ved dit barn

Når du og dit barn står midt i en konflikt, kan det være fristende at tage noget tid hver for sig. Den tilgang er dog ikke en god idé ifølge eksperter. Man skal altid blive ved sit barn.

Det gælder både fysisk, hvor man helst skal blive i samme rum som barnet, mens konflikten står på – og mentalt, hvor man for eksempel ikke skal begynde at ignorere sit barn.

Én af de hårdeste straffe for et barn er at blive forladt. Derfor kan det være en hård og skræmmende oplevelse for barnet, hvis du går midt i konflikten.

Vær empatisk – og spejl barnets følelser

Når dit barn reagerer, og der er ved at opstå en konflikt, er det bedste, du kan gøre, at prøve at se verden fra hans eller hendes perspektiv. Vis empati og gå over på barnets banehalvdel på en følsom og forstående måde.

Helt konkret kan du sætte dig i øjenhøjde med ham eller hende og sige, at du forstår, at det er svært, og at det er okay at have det sådan. På den måde viser du, at du prøver at forstå, hvordan dit barn har det, og hvorfor han eller hun reagerer på den måde.

At vise empati og forståelse er ikke det samme som at acceptere barnets handlinger, men det kan give et godt udgangspunkt for at tale om situationen i stedet for at gå i konflikt over den.

Anvis bedre handlemuligheder

Når dit barn har gjort noget uacceptabelt – for eksempel er kommet til at slå en klassekammerat – kan du forsøge at se din rolle som hjælper i stedet for én, der skal skælde ud.

Hjælp dit barn med at finde bedre handlemuligheder til næste gang, han eller hun befinder sig i en lignende situation.  

Led efter barnets intention bag handlingen: Hvorfor gjorde eller reagerede barnet sådan? Og tal så med dit barn om, hvad han eller hun kunne have gjort i stedet.

Giv besked med omhu

Alle forældre har oplevet konflikter, der er opstået, fordi deres barn ikke hører efter, når der bliver givet en besked. Også her findes en række simple greb, du kan prøve at anvende:

Vær tæt på barnet

Sandsynligheden for, at dit barn modtager din besked, er større, hvis du fysisk går hen til barnet og får hans eller hendes opmærksomhed, før beskeden gives.

Vær præcis og kortfattet

Lange forklaringer hægter de fleste børn af, så brug hellere to korte sætninger end én lang, når du giver beskeden.

Undgå at stille spørgsmål

På dansk bruger vi ofte spørgsmål, når vi høfligt vil bede hinanden om noget. For eksempel ’Vil du ikke lukke vinduet?’, ’Kan jeg få dig til at gå ned med skraldet?’ og så videre.

For de fleste børn er det mere effektivt, hvis du i stedet bruger formuleringer som ’Vær sød at lukke vinduet’ eller ’Jeg vil gerne have, du går ned med skraldet’.

Giv kun din besked én gang

Børn er ikke altid i stand til straks at reagere, når de får en besked. Giv derfor dit barn lidt tid til at reagere.

Som regel har barnet hørt dit budskab første gang. Hvis barnet ikke reagerer efter noget tid, så formulér dig på en anden måde eller vis barnet, hvad du gerne vil have ham eller hende til.

Lav fælles regler

At lave fælles regler for hele familien er et effektivt værktøj til at undgå konflikter. Når der er ved at opstå en konflikt, kan I alle henvise til de regler, I er blevet enige om. Det kan for eksempel være:

  • Vi må ikke slå
  • Vi må ikke afbryde
  • Vi må ikke kaste med ting

Visualisér gerne reglerne ved at tegne dem, bruge ikoner el.lign. og hæng dem op et centralt sted i jeres hjem. Lav reglerne sammen, når I ikke står midt i en konflikt.

Afled barnet

Når man har ADHD, vælter alle indtryk ufiltreret ind i hovedet. Det er svært at vide, hvad der er vigtigt at fokusere på, og hvad der ikke er. Derfor mister folk med ADHD let fokus på det, de er i gang med. Står du i en konflikt med dit barn, kan du gøre brug af dette greb.

Hvis dit barn for eksempel bliver frustreret over, at I først skal spise om en halv time, kan du aflede ham eller hende ved at spørge, hvad der er hans eller hendes livret. Du kan også aflede dit barn ved at give ham eller hende en lille opgave som for eksempel at dække bord.