Skip to content

Viden om ADHD

Her kan du finde viden om ADHD, som kan være vigtigt, når du skal hjælpe den, du er pårørende til.

Far og søn går

ADHD er en psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomhed, impulskontrol og aktivitetsniveau. ADHD står for Attention Deficit/Hyperactive Disorder.

Hvem får ADHD?

ADHD er en af de mest udbredte diagnoser blandt børn og unge i Danmark, og den rammer oftere drenge end piger.

De første tegn på ADHD viser sig typisk tidligt i livet, men sygdommen konstateres ofte først, når personen med ADHD skal klare flere ting på egen hånd.

Hvad er symptomerne på ADHD?

Det er forskelligt, hvordan ADHD kommer til udtryk, men nogle af de typiske symptomer er:

  • Udfordringer med at koncentrere sig og holde opmærksomhed på én opgave
  • Uro i kroppen og besvær med at sidde stille og tie stille
  • Utålmodighed
  • Glemsomhed
  • Vanskeligheder med at planlægge og udføre aktiviteter og opgaver

Mange mennesker med ADHD har også andre udfordringer og sygdomme – for eksempel autismespektrumforstyrrelser, selvskade eller misbrug.

Kan give udfordringer både for børn og voksne

Symptomerne kan give en række udfordringer – blandt andet i skolen, på job og i familielivet. Symptomerne bliver typisk mindre med tiden, men hos cirka halvdelen følger de med ind i voksenalderen.

Næsten 40 % af alle børn med ADHD vokser fra det som voksen, men mange har stadig vanskeligheder, på trods af at de ikke længere opfylder kriterierne for diagnosen. Blandt andet oplever mange, at hyperaktiviteten med tiden mindskes og erstattes af indre uro, rastløshed og udfordringer med at holde fokus.

De fleste voksne med ADHD lærer at kompensere for deres vanskeligheder i dagligdagen. Dog vil mange opleve at dette forstyrres, så snart de ydre rammer ændrer sig, og der stilles nye krav til personen – og den omstilling kan være svær.

Hvad er årsagen til ADHD?

ADHD opstår på grund af en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin rundt i hjernen. Det gør, at hjernecellerne ikke kan kommunikere ordentligt sammen.

ADHD skyldes altså en biologisk forstyrrelse i den del af hjernen, der styrer vores opmærksomhedsevne, motoriske aktivitet og impulsivitet. Derfor har mennesker med ADHD blandt andet vanskeligt ved at tage initiativ, planlægge, overskue og gennemføre specifikke handlinger og aktiviteter.

Forskning peger på, at ADHD er arveligt, og det ses ofte, at flere i samme familie rammes. Der er desuden tegn på, at årsagen til ADHD også kan findes i faktorer som tidlig fødsel og lav fødselsvægt.

Hvad er behandlingsmulighederne for ADHD

Erfaringer viser, at børn og unge med ADHD oplever størst effekt af en kombineret psykologisk og pædagogisk indsats. Medicinsk behandling kan være gavnligt for nogle – både alene og sammen med den psykologiske indsats.

Et vigtigt element for at få det bedre er desuden at have god støtte omkring sig. Jo mere støtte personen med ADHD får, desto nemmere er det at have et godt og normalt fungerende hverdagsliv.

Hvad er ADD?

Diagnosen ADD kaldes af og til for den stille ADHD, fordi ADD ikke kommer til udtryk gennem hyperaktivitet og impulsivitet i modsætning til ADHD.

Ved ADD er uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder i højere grad det tydeligste symptom, og ADD kan derfor give udfordringer med at opretholde et passende tempo og energiniveau i hverdagen.

Anbefalet litteratur om ADHD

Hvis du vil have mere viden om ADHD, anbefaler vi følgende bøger:

Med støtte fra TrygFonden