Skip to content

Se alt indhold

Bipolar lidelse

Psykologens råd: Når du er partner til én med bipolar lidelse

”Dyrk det, som gør jer gode sammen som par.” Sådan lyder et af rådene fra Cathrine Mariager, der til daglig arbejder som psykolog. Få hendes råd til, hvordan du som pårørende håndterer nogle af de udfordringer, der kan opstå, når du er partner til en med bipolar lidelse.

Råd til partner til menneske med bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en sygdom, som kan kræve meget af den pårørende, fordi den har så mange udtryk og der er mange ændringer undervejs. Som pårørende kan det være svært at stå på sidelinjen og hele tiden være på vagt og opmærksom på, hvor ens kære er mentalt. Som partner til en med bipolar lidelse spiller man en vigtig rolle, fordi man i høj grad kan hjælpe og støtte sin partner gennem sygdommen. Og man er ofte også den, som opdager de tidligste advarsels- eller bekymringstegn hurtigst og kan reagere på dem.

Cathrine Mariager er psykolog hos Aleris PP og specialist i psykoterapi for voksne. Hun giver her sine gode råd til dig, der er partner til én med bipolar lidelse.

Cathrine Mariager, psykolog og specialist i psykoterapi hos voksne.

Lav aftaler i en neutral og stabil periode

Det kan være en god ide at lave nogle aftaler med din partner, som har bipolar lidelse, i en neutral og stabil periode. Den med sygdommen har brug for en god holdkammerat, og det er nemmere at have lavet aftalerne på forhånd. Så er I begge indforståede med, hvad der skal ske, hvis eller når de svære perioder kommer og hvilke behov, I hver især har.

Aftalerne kan handle om, hvad I kan gøre før og efter en manisk eller depressiv periode.

Før
Som partner til en med bipolar lidelse er du oftest den, som spotter symptomerne først – ofte også før din kære. Så hvad gør I, når du som pårørende mærker en forandring? I kan i fællesskab lave en liste med bekymringstegn og aftale, at når du som pårørende har set disse tegn i nogle dage, så er det okay at sige ”Jeg er bekymret. Vi har jo lavet den her liste med bekymringstegn, og jeg har en oplevelse af, at de har udfoldet sig de sidste dage.”

Så skal I have en aftale om, hvad I gør herfra – for eksempel at kontakte behandleren. Det er godt at reagere hurtigt, så I måske kan nå at forebygge en manisk eller depressiv periode.

Udover det kan du som partner hjælpe med den daglige livsførelse: En god døgnrytme med søvn, motion og en stabil hverdag med kendte rutiner.

Efter
Efter en manisk eller depressiv periode, kan det være en god ide at lave et debrief eller en form for evaluering af, hvad I lige har været igennem. Hvor står I nu? Er der noget, I skal have bearbejdet her efterfølgende? Og er der noget, I kan gøre bedre og anderledes næste gang, I oplever de her svære perioder? På den måde får I hjulpet hinanden med sammen at komme på den anden side af de her svære perioder.

Giv slip i stabile perioder

Som pårørende kan man godt have tendens til konstant at være i et slags alarmberedskab, fordi man er så opmærksom på sin kære. Det kan være opslidende for begge parter. Derfor er det vigtigt, at man i de neutrale og stabile perioder også lærer at give slip og finder en hverdag, hvor man kommer ned i gear og har en tillid til og tro på, at det nok skal gå. Og hvor man finder tid og plads til én selv og aktiviteter, man selv kan lide at lave. Det er vigtigt at tanke op og gøre ting, der er gode for dig.

Det kan være en god ide at inddrage andre i omgangskredsen, så I kan være flere om at holde øje med symptomer og faresignaler. Det kan være en god ven eller et familiemedlem. Så står du ikke alene som partner.

Tal om intimitet

For nogle par, hvor den ene har bipolar lidelse, kan intimitet være svært i perioder. Det er helt naturligt at opleve udfordringer ved intimitet og for mange er det en del af sygdommen. For nogle kan det faktisk komme på den tidligere nævnte liste over bekymringstegn.

Det kan være svært for par at tale om. Hvis I oplever, at det er svært at gøre på egen hånd, kan det være en god ide at få hjælp til det. Enten med en parterapeut eller hvis din kæres behandler også har mulighed for at rådgive jer som par på det område.

I de depressive perioder kan partneren med bipolar lidelse have nedsat lyst – både til nærhed og sex. Her kan I tale om og finde frem til alternative måder at være nærværende og intime på. Måske det at holde i hånd eller ligge tæt sammen, uden forventninger om sex, kan være en måde, hvorpå I alligevel kan mærke hinanden.

I maniske perioder kan partneren med bipolar lidelse opleve øget lyst til sex. Det er forskelligt, hvor problematisk man oplever det, men mange pårørende oplever det som en uligevægt i sexlyst. I nogle tilfælde oplever nogle pårørende, at grænser overskrides, selvom det ikke er hensigten fra ens kære. Det er vigtigt at tage det alvorligt, hvis du som pårørende oplever det som grænseoverskridende adfærd. I skal finde en løsning, som gør jer begge trygge og tilpasse. For nogle er det en løsning at finde aktiviteter, hvor ens kære bruger sin krop fysisk og kommer af med noget energi på den måde. Det er en god ide at få hjælp af en professionel til situationen.

Dyrk det, som gør jer gode sammen som par

Din partner har en sygdom, men han eller hun er meget andet og mere end sin sygdom. Og du er meget andet end en pårørende. Det er godt og sundt for forholdet at mærke de andre sider af hinanden. Alle de ting, I også er og også laver sammen, som er sunde, almindelige og sjove.

I kan genbesøge de gode perioder og se på, hvad I gjorde der, som var godt for jer. Ved at dyrke de gode ting, bliver I også stærkere til at kunne stå sammen i de svære perioder, som kræver noget ekstra af din kære og dig som pårørende.