Skip to content

Se alt indhold

Arbejdsliv

Erhvervspsykologens råd til pårørende: Sådan kan du skabe et godt samarbejde med din leder

”Spil din leder god.” Sådan lyder det helt overordnede råd fra Jess Haderslev, som er erhvervspsykolog. Han giver her sine gode råd til, hvordan du kan skabe et godt samarbejde mellem din leder og dig som pårørende.

Råd til et godt samarbejde med din leder
Jess Haderslev, psykolog og godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Det kræver tid og energi at være pårørende til én med en psykisk sygdom. Det kan have stor indflydelse på arbejdslivet. Udover at et arbejde er afgørende for ens økonomi, så kan arbejdet også være vigtigt mentalt for mange pårørende. Her er der nemlig et pusterum og en følelse af noget normalitet i hverdagen, hvor sygdom ellers kan fylde meget. Derfor er det vigtigt at forsøge at bevare relationen til jobbet.

Jess Haderslev er erhvervspsykolog. Han hjælper både ledere og ansatte med at finde løsninger på problemstillinger og dilemmaer, man kan møde i arbejdslivet. Ifølge ham gør du som pårørende og ansat dig selv en tjeneste ved at påtage dig ansvaret for at hjælpe din leder med at hjælpe dig. Her får du hans råd til, hvordan du i samarbejde med din leder, kan få nogle rammer på dit arbejde, som du kan fungere under som pårørende.

Forbered dig inden mødet – vær et skridt foran

Når du og din leder skal have et møde om situationen og omstændighederne, gør du både dig selv og din leder en tjeneste ved at have forberedt dig inden. Gør dig nogle overvejelser om, hvad der skal til, for at du kan lykkes som ansat. Det kan for eksempel være, du har behov for at gå ned i timer, arbejde mere hjemmefra eller have større fleksibilitet. I stedet for at gå ind til mødet med en forventning om, at din leder har svaret, så kom med et forslag til en løsning og læg op til, at I kan have en dialog om det.
Derudover er det en god ide, hvis I har en månedlig fast aftale, hvor I checker ind og kan tale om, hvordan det går.

Afsøg dine rettigheder og muligheder

Det er ikke givet, at din leder ved alt og har løsningen. Derfor er det en fordel, hvis du hjælper dig selv på vej. Undersøg hvilke rettigheder og muligheder du har. Det kan for eksempel være muligheden for pasnings- og plejeorlov eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Kom gerne med ideer og forslag, så din leder har noget konkret at forholde sig til. Du kan tage din fagforening, sagsbehandler eller anden kontaktperson med på råd inden, hvis du har behov for det.

Overvej dine opgaver fremadrettet

Hvis du har et ønske om at få skåret nogle opgaver fra for at skabe mere luft, er det en god ide at overveje mulighederne og de opgaver, du har nu. Hvilke opgaver er vigtigst, du fortsat er en del af? Hvad skal prioriteres? Hvad kan overlades til andre? Og er der nogle opgaver, hvor ansvaret kan fordeles? Det er nemmere at tale med din leder om mulighederne, hvis du på forhånd har dannet dig et overblik og gjort dig nogle tanker om opgaverne fremadrettet. Hvis det bliver for uoverskueligt at sidde med selv, så lav en liste med alle dine opgaver. Så kan du og din leder i fællesskab finde ud af, hvad der skal prioriteres af dig, og hvilke opgaver der, for en periode, skal væk fra dit bord.

Formuler dine ønsker til kommunikationen

Det er en god ide at fortælle, hvilke ønsker du har til kommunikationen mellem jer fremadrettet. Hvis du for eksempel ikke møder ind på samme måde eller du har brug for at arbejde mere hjemmefra, kan det være vigtigt at aftale og forventningsafstemme, hvordan I er i kontakt og kan koordinere arbejde. Nogle ledere eller kollegaer kan være bange for at ringe eller skrive til den pårørende, fordi man ikke vil trænge sig på eller presse vedkommende. Derfor er det nemmere, hvis der er tydelige rammer. Så slipper din leder og kollegaer for at gætte sig frem. Det kan være, at du fortrækker at få beskeder på mail, så du kan svare i dit eget tempo. Eller måske passer det godt med opkald om formiddagen. Giv gerne et konkret bud selv. Husk at I altid kan ændre i jeres aftale om kommunikation, hvis det viser sig, at den ikke passer dig eller din leder. Men det er en stor hjælp for jer begge, hvis du kan formulere dine ønsker med et konkret bud.

Forsøg at være åben

Forsøg så vidt muligt at være åben omkring forløbet og tidsperspektivet over for din leder. Det kan være svært – og især tidsperspektivet er forskelligt alt efter, hvor man er henne i forløbet. Men dels er det nemmere for din leder at forstå alvoren, hvis han eller hun er opdateret. Og dels er det nemmere for din leder at støtte og hjælpe dig, når han eller hun kender til omstændighederne.