Skip to content

Se alt indhold

ADD/ADHD

Viden om ADD

Hvad er symptomerne på ADD og kan man lære at tackle dem? Find viden her.

Mor udviser omsorg for sit barn liggende i sengen

ADD er en neuropsykiatrisk lidelse. Den kaldes af og til for ‘den stille ADHD’, fordi ADD ikke kommer til udtryk gennem hyperaktivitet og impulsivitet i modsætning til ADHD.

Ved ADD er uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder i højere grad det tydeligste symptom. Funktionsnedsættelsen kan derfor gøre det svært at opretholde et passende tempo og energiniveau i hverdagen. ADD er desuden sværere at opdage end ADHD på grund af fraværet af hyperaktivitet og impulsivitet. Derfor er der flere, som først får stillet diagnosen, når de er unge eller voksne.

ADD står for Attention Deficit Disorder. Funktionsnedsættelsen skyldes ligesom ADHD en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer vores impulser og sørger for, at vi kan planlægge, overskue og gennemføre aktiviteter.

Symptomer

Ved ADD ser man ofte en øget uopmærksomhed, lav koncentrationsevne og hyppige skift af fokus. Derudover er nogle af de typiske symptomer:

 • Let ved at blive distraheret af tanker, følelser og ydre stimuli
 • Vanskeligt ved at skabe overblik
 • Svært ved at motivere sig selv og udvise initiativ
 • Udfordringer ved at planlægge, koordinere og gennemføre aktiviteter
 • Tendens til at være mentalt fraværende eller distræt ved både opgaver og kontakten til andre mennesker
 • Svært ved at omstille sig til forandringer
 • Udfordringer ved at tilegne sig ny læring
 • Tilbøjelig til at forlægge ting som nøgler, dankort og andre betydelige ting for hverdagen

Mange med ADD kæmper med en følelse af at være doven, ubegavet, indadvendt eller genert/stille, og en uopdaget ADD kan derfor være med til at give et negativt selvbillede. Symptomerne gør det desuden ofte vanskeligt at følge med i skolen.

Hvordan kan man tackle ADD?

Mange lærer at leve med deres ADD på en måde, hvor den ikke har for stor indflydelse på ens liv. For at opnå det, er det vigtigt at kende ADD’ens betydning for ens adfærd, reaktioner og følelser. Jo større indsigt man har i sin egen situation, udfordringer og styrker, desto nemmere er det at finde de rette strategier til at håndtere ADD’en og indrette hverdagen på en måde, der passer til ens vanskeligheder.

Det lærer man typisk ved at afprøve og træne nye metoder til at mestre situationerne.

Det kan for eksempel hjælpe at skemalægge sine opgaver og på den måde skabe struktur over sine daglige gøremål. Det kan også være en god idé at udføre sine opgaver i etaper, så der indlægges faste pauser, som kan give et øget fokus på opgaverne.

Det er også vigtigt, at mennesker med ADD har fokus på søvnrytmen, da søvn har stor effekt på ens evner til at benytte sine mestringsstrategier.

Du kan læse mere om ADD på ADHD-foreningens hjemmeside.

Behandling af ADD

Man kan ikke kurere ADD. Men gennem træning, pædagogik og støtte i undervisningen kan man hjælpe mennesker med ADD, så de udvikler sig og bliver bedre til at håndtere deres udfordringer. Hos børn med ADD kan en væsentlig del af behandlingen bestå i at hjælpe forældrene til at forstå udviklingsforstyrrelsen, støtte deres barn og indrette hverdagen efter barnets særlige udfordringer. Derudover kan behandlingen blandt andet bestå af:

 • Træning og støtte i at skabe struktur
 • Hjælp til at indgå i sociale relationer
 • Ekstra støtte i skolen eller på uddannelsesforløb
 • Medicinsk behandling til at styrke koncentrationsevnen