Skip to content

Tilbage til Diagnoser

Viden om skizotypi

Skizotypi er en mildere form for skizofreni. Mennesker med skizotypi har svært ved at indgå i sociale sammenhænge og ved at tolke det, andre siger. Mange med skizotypi bruger så meget energi på at tænke over ting, som for de fleste andre er almindeligt eller ligegyldigt, at de bliver helt udmattede. Det kan være noget, folk har sagt til dem, eller situationer, der har været i.

Pige med skizotypi

Hvad er skizotypi?

Skizotypi er en psykisk sygdom, der er beslægtet med skizofreni. Men den har en mildere form. Nogle har små og kortvarige psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger, men ikke i samme grad som mennesker med skizofreni. Mennesker med skizotypi har tendens til at gruble og bekymre sig overdrevet meget – fx over, om andre har dårlige tanker om dem. Nogle mennesker med skizotypi har forstyrret opfattelse af, hvem de selv er. Det kan komme til udtryk ved, at de føler sig fremmede i forhold til sig selv eller omverdenen.

Hvem får skizotypi?

De fleste med skizotypi har deres første kontakt med psykiatrien i begyndelsen af 20´erne.  Men oftest ses den første kontakt til psykiatrien eller behov for behandling i starten af 20’erne. Lidt flere mænd end kvinder får diagnosen.

Symptomer på skizotypi

Skizotypi påvirker ens tanker, følelser og måde at opføre sig på.

  • Indadvendt måske sær fremtoning og ofte med meget specifikke og snævre interesser
  • Overdrevne spekulationer – for nogle grænsende til paranoide
  • Føler sig tom og ligeglad
  • Mange isolerer sig
  • Taler ofte lidt sært og svært forståeligt
  • Er typisk ikke interesseret i hyggesnak

Behandling for skizotypi

Behandlingen for skizotypi er i vidt omfang den samme som for skizofreni men med væsentlig mindre medicin. Unge, der bliver ramt af sygdommen bliver ofte henvist til et såkaldt OPUS-forløb, hvor behandlingen typisk er en kombination af medicin, samtaleterapi og familiebaseret psykoedukation. For de fleste vil sygdommen vare ved hele livet. Men med den rigtige behandling kan de fleste lære at håndtere deres symptomer og få en god hverdag på trods af sygdommen.

  • Medicin

Den mest almindelige medicinske behandling er med antidepressiv eller antipsykotisk medicin. Doserne er betydeligt mindre end for mennesker med skizofreni.

  • Samtaleterapi

Målet med samtaleterapien er at hjælpe den ramte med at forstå symptomerne og ens egne reaktionsmønstre, og at blive bedre til at håndtere de sociale udfordringer, der følger med sygdommen.

  • Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning, hvor man lærer om sygdommen og behandlingen. Det hjælper en med at opdage og håndtere symptomer. Psykoedukation har altid bedst effekt, hvis den også omfatter forældrene eller andre nære pårørende.

Med støtte fra TrygFonden