Skip to content

Pas på dit arbejde

Vær åben

Fortæl din chef og evt. kollegaer, at I går igennem en svær periode derhjemme. Din chef kan hjælpe dig, så dine opgaver og din arbejdstid bliver tilrettelagt efter din situation.  Kontakt evt. din fagforening eller tillidsrepræsentant for råd og sparring. Accepter at du ikke er på fuld styrke

Kend dine rettigheder

Du kan fx få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du må tage orlov for at passe et barn. 

Læs mere om dine rettigheder til støtte ifm. arbejde