Skip to content

Pas på dit arbejde

Pas på dit arbejde

Vær åben

Mange pårørende er i tvivl om, hvor meget de bør fortælle om deres pårørende situation på deres arbejdsplads. For nogle er arbejdspladsen et helle, hvor de kan holde fast i normaliteten. Det er helt i orden, så længe at det ikke bliver en stressfaktor at skulle opretholde en facade i perioder hvor ens privatliv er kaotisk.

Det er ofte en lettelse at få fortalt sin nærmeste leder, at der er udfordringer i familielivet der kan påvirke ens fysiske og mentale tilstedeværelse på arbejdet. Det kan give en ro at vide, at ens chef bakker op om den nødvendige fleksibilitet eller hjælper med at justere antallet af opgaver, når der er behov for at du er til rådighed for den syge. Aftal med din chef, hvor meget du ønsker at dine kollegaer er informerede om din situation, og om du selv eller chefen skal fortælle det til de personer du ønsker skal vide besked. Er du i tvivl om dine rettigheder på arbejdspladsen, kan du med fordel tage en snak med din tillidsrepræsentant eller fagforening.

Kend dine rettigheder

Du kan fx få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du må tage orlov for at passe et barn. 

Læs mere om dine rettigheder til støtte ifm. arbejde