Skip to content

Se alt indhold

Svære følelser

Lær at tackle de svære forælderfølelser

Som forælder til et barn med psykisk sygdom kan du opleve mange ubehagelige, skamfulde og tabubelagte følelser. Bliv klogere på nogle af dem her.

Forældre sidder i samtalegruppe

Mange forældre til et barn med psykisk sygdom ønsker af og til, at barnet ikke var blevet født eller bare var som alle andre. Og mange skammer sig over barnet og føler skyld over den psykiske sygdom.

Følelserne kan være enormt opslidende og svære at kapere. Men det er vigtigt at forstå, at dine følelser er helt normale. Du er hverken en dårlig forælder eller et dårligt menneske, fordi du føler, som du føler.

På denne side kan du læse om nogle af de typiske svære forælderfølelser og få råd om, hvordan du lærer at håndtere dem.

De typiske følelser

At ønske barnet væk

Mange forældre til personer med psykisk sygdom føler af og til et ønske om, at barnet aldrig var blevet født eller bare ikke var her længere. Det er én af de sværeste følelser, blandt andet fordi den er enormt tabubelagt. Ikke desto mindre er det en følelse, som rigtigt mange forældre kender til.

Det er vigtigt at forstå, at du ikke er et dårligt menneske, fordi du har den følelse. Den er helt normal i din situation.

Ønsket om, at barnet ikke er her, bunder ikke i manglende kærlighed eller omsorg. Tværtimod. Ofte er det et resultat af frustrationer og afmagt over, at barnet ikke får det bedre, uanset hvor meget du kæmper som forælder.

At føle skyld over barnets sygdom

Er jeg skyld i mit barns sygdom? Begik jeg fejl under graviditeten eller i opvæksten? Og har jeg ikke gjort nok for at finde den rette behandling?

Midt i afmagt og frustrationer er det naturligt, at lede efter en årsag til sit barns psykiske sygdom, og her er det nemt at pege pilen mod sig selv som forælder. Derfor kæmper mange forældre med skyldfølelse.

En almindelig følelse

Skyld handler ofte om noget, man har gjort, eller tror man har gjort. Man kan sagtens føle skyld over noget, man faktisk ikke er skyld i. Men der kan også være en forklaring på skyldfølelsen – nemlig at man har gjort noget, man ikke burde.

Uanset hvad, er skyld en almindelig følelse og en naturlig del af det at være et menneske.

At skamme sig over barnet

Som forælder til et barn med psykisk sygdom kan du let komme til at skamme dig over, at dit barn ikke fungerer som ”normale” børn.

Måske gør sygdommen, at dit barn opfører sig uhensigtsmæssigt i offentligheden. Måske deltager barnet aldrig i sociale arrangementer. Eller måske kan personen ikke finde ud af at tage vare på sig selv og ser usoigneret ud.

Skammen kan i nogle tilfælde udvikle sig til en følelse af had til barnet. Følelsen er ubehagelig, men normal, og ofte bliver den tricket af din frygt for andres syn på barnet eller på dig som forælder.

Se video om skam

I denne video giver Bedre Psykiatris rådgiver Cecilie Sørensen viden om skam og et værkstøj til at håndtere følelsen.

Hvordan kan jeg håndtere følelserne?

Tal om følelserne

Det hjælper næsten altid at give følelserne luft og sætte ord på – også når følelserne er tunge eller skamfulde. Når tankerne og de smertelige følelser bliver formuleret højt, skifter de nemlig ofte karakter og bliver til noget man kan forstå og håndtere.

Tænk over, hvem der kunne være bedst at tale med, og hvem der har overskud til at høre om det. Måske er nogen i din omgangskreds et godt bud? Spørg gerne direkte, om personen vil tale med dig om noget svært og alvorligt, og aftal eventuelt et tidspunkt for, hvornår I skal tale sammen.

Tal med en professionel

Hvis du ikke har en oplagt person i din omgangskreds, kan det være en idé at tale med en professionel om de sværeste følelser – og så kan du eventuelt tale med andre om resten.

Som pårørende har du mulighed for at få tilskud til psykologhjælp til dig selv. Det kræver henvisning fra din læge. Tilskuddet er 60% af regningen, og egenbetalingen er derfor 40%.

Kontakt din læge og fortæl om din situation for at få en henvisning.

Deltag i Bedre Psykiatris samtalegrupper

Det kan være en stor hjælp at tale med andre pårørende. Bedre Psykiatri holder samtalegrupper rundt om i landet, hvor det er muligt at tale åbent med andre pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Her vil der ofte være andre forældre med, som forstår og genkender dine følelser og dit udgangspunkt. Kontakt din lokalafdeling og hør om mulighederne.

Kontakt Bedre Psykiatris Pårørenderådgivning

Når de svære følelser tager over, er Bedre Psykiatris pårørenderådgivning klar til at hjælpe. Rådgiverne har stor erfaring i at rådgive pårørende og kender de svære følelser, man typisk kæmper med – og i rådgivningen er ingen tanker og følelser for mørke eller tabubelagte. Kontakt rådgivningen.

Se webinar om de svære forælderfølelser

I dette webinar zoomer psykolog Louise Brückner Wiwe og pårørenderådgiver Christina Wind ind på de svære følelser, som forældre til mennesker med psykisk sygdom kæmper med. Se webinaret ’De svære forælderfølelser’.