Skip to content

Bestyrelsesarbejdet

Arbejdet i lokalafdelingernes bestyrelser tilrettelægges lokalt, men her er et bud på de opgaver, der ligger i lokalafdelingernes bestyrelser og inspiration til, hvordan I kan gribe det an.

Guide til arbejdet

Center for Frivilligt Socialt arbejde har lavet en guide til bestyrelsesarbejdet, hvor I kan finde inspiration…

Forretningsorden

I bestemmer selv spillereglerne for jeres bestyrelse – og det kan være godt at tale om dem med jævne mellemrum.

Vedtægter og regler

Hvad siger vedtægterne, hvad betyder habilitetsregler, og er der ellers regler for lokalafdelingens arbejde?

Bestyrelsesforsikring
Landsforeningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som automatisk dækker alle bestyrelsesmedlemmer af Bedre Psykiatris lokalafdelinger. Forsikringen dækker erstatninger, som jeres bestyrelsesmedlemmer måtte blive pålagt at betale som følge af deres beslutninger, så længe de ikke er bevidst uansvarlige.