Skip to content

Folketingsvalg 2022

Psykiatri er endelig rykket højt op i dagsordenen, og mange politikere taler om området. Men hvem skal man stemme på, hvis man vil øge muligheden for, at mennesker med psykisk sygdom og pårørende får bedre hjælp og behandling? Her er et overblik over, hvad Bedre Psykiatri mener og kæmper for, og hvad de forskellige partier mener.

Politikernes holdning

Selvom politikerne har vedtaget en 10-årig plan for psykiatrien, skal de hvert år beslutte, hvor mange penge, der skal bruges de næste år. Så hvis politikernes holdning til psykiatrien er vigtig for, hvordan man stemmer, er det i år vigtigere end nogensinde at sikre, at der bliver valgt politikere, som også i de kommende år vil prioritere området.

Læs om, hvad partierne mener om psykiatri:

Alle opstillede partier er blevet bedt om at sende en tekst om, hvad de mener om psykiatri.

Vi er ikke i mål!

Psykiatriplanen, der lige er vedtaget, er kun begyndelsen. Der er brug for flere penge og flere konkrete indsatser. Ellers får mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende ikke den hjælp og behandling, de har brug for. Vi har bedt politikerne om at vise, at de er enige i, at vi ikke er i mål.

Kender du en politiker? Så bed dem om, at tage en selfie med skiltet – ligesom de mange andre politikere, der allerede er med. Download skiltet her.