Skip to content
Få hjælp

Artikler

Gå på opdagelse i indholdet nedenfor eller vælg et emne for at indsnævre udvalget.

Artikler

Ny som pårørende

Pårørende til én over 18 år: Hvad har jeg ret til?

Børn og unge med psykisk sygdom, Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Overgangen til voksenlivet i kommunen

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe en med borderline

Diagnoser

Viden om autisme

Diagnoser

Viden om bipolar lidelse

Diagnoser

Viden om borderline

Diagnoser

Viden om OCD

Diagnoser

Viden om PTSD

Diagnoser

Viden om skizofreni

Diagnoser

Viden om skizotypi

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med ADD

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med OCD

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med PTSD

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med skizotypi

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med en spiseforstyrrelse

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe en med autisme

Diagnoser

Viden om spiseforstyrrelser

Ny som pårørende

Omsorgsdage uden løn

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Orlov med løn

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Refusion fra første sygedag

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Servicelovens § 84: Aflastning til at passe din kære

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Dagpenge mens du passer dit barn

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Hjælp til at dække udgifter til børn

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Hjælp til at dække udgifter til voksne

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Praktisk assistance til at hjælpe din kære

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Værgemål gennem Familieretshuset

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Kommunen har pligt til at rådgive dig

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Barnets lov §122: Kommunen skal forberede overgang fra ung til voksen

Hjælp i kommunen

Find rundt i kommunens afdelinger

Hjælp i kommunen

Bostøtte – Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Ny som pårørende

Samtykke og fuldmagt

Forstå systemet

Spørgsmål og svar: Erstatning for patientskader i psykiatrien

Børn som pårørende

Gode råd: Børn som pårørende

Diagnoser

Spiseforstyrrelse: Udredning og behandling

Diagnoser

Spiseforstyrrelse: Få bedre hjælp til din kære i kommunen

Diagnoser

Som partner til en med autisme

Behandling, Diagnoser

ADD og ADHD hos voksne: Udredning og behandling

Behandling, Diagnoser

PTSD: Udredning og behandling

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Sådan vurderer kommunen behovet for hjælp

Diagnoser

Selvmordstanker: Her kan I søge hjælp

Diagnoser

Sådan kan I tale om selvmordstanker

Diagnoser

Barn med autisme: Støt op om sprog og kommunikation

Diagnoser

Barn med autisme: Skab de bedste rammer i hverdagen

Diagnoser

Når dit barn med autisme får en nedsmeltning

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

PPR: Viden og gode råd om forløbet

Børn og unge med psykisk sygdom

Børn og unges vej til behandling

Børn og unge med psykisk sygdom

Udredning af børn og unge

Børn og unge med psykisk sygdom

Indlæggelse af børn og unge

Diagnoser

Sådan kan du støtte dit barn med ADHD

Diagnoser

Forælder til barn med ADHD: Hvordan håndterer jeg konflikter?

Diagnoser

Viden om ADHD

Diagnoser

Viden om ADD

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Sådan kan du håndtere skam

Hjælp i kommunen

Pårørende til én over 18: Hvad er min rolle i sager på kommunen?

Ny som pårørende

Pårørende til én under 18 år: Hvad har jeg ret til?

Behandling, Ny som pårørende

Hvilke former for behandling findes der?

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Forælder til barn med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan jeg få?

Børn og unge med psykisk sygdom

I skole med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan barnet få?

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

I kommunen: Hvad er børn og unges rettigheder?

Børn og unge med psykisk sygdom

Værd at vide: Den børnefaglige undersøgelse

Hjælp i kommunen

Sådan klager du over kommunens afgørelse

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Pårørende til én under 18: Hvad er min rolle i sager på kommunen?

Hjælp i kommunen

På job med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan man få?

Behandling, Forstå systemet

Kom godt ind i akutmodtagelsen

Børn og unge med psykisk sygdom

Skab en god dialog med skolen

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Behandling, Hjælp i kommunen

Intet samtykke – hvad nu?

Behandling, Forstå systemet

Akutmodtagelsen: Hvad gælder i min region?

Hjælp i kommunen

Vejen ind i jobcenteret

Forstå systemet, Ny som pårørende

Find rundt i psykiatrien

Behandling

Hjælp med at blive henvist til psykiatrien

Behandling, Forstå systemet

Behandling: Hvor henvender man sig?

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Hvilken hjælp tilbyder kommunen?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Håndtér de svære pårørendefølelser

Forstå systemet, Ny som pårørende

Hvem har ansvar for hvad? Kommunen/Psykiatrien

Børn og unge med psykisk sygdom

Lær at tackle de svære forælderfølelser

Behandling

Afvist i akutmodtagelsen: Hvad nu?

Behandling, Hjælp i kommunen

Skab en god dialog og få bedre hjælp

Behandling

Behandling: Hvornår og hvordan byder jeg mig til?

Pas på dig selv

Lav en forebyggelsesplan

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Bedre hjælp i kommunen: Hvad kan du gøre selv?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få rådgivning?

Behandling

Hjælp med medicinsk behandling

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få støtte som pårørende?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Giv dig selv små pauser i hverdagen

Behandling, Misbrug

Dobbeltdiagnose: Find den rette behandling

Behandling, Ny som pårørende

Bliv inddraget i behandlingen

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Arbejdslivet som pårørende

Misbrug

Sådan kan du hjælpe én med dobbeltdiagnose

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med depression

Diagnoser

Viden om angst

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med skizofreni

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med bipolar sindslidelse

Diagnoser

Sådan kan du hjælpe én med angst

Diagnoser

Viden om depression